Cadira amb tapissat perla, crema o marengo.
Potes metàl.liques negres

A partir de 109 euros