Cadira amb tapissat crema, perla i marengo.
Potes metàl.liques negres.

Preu a partir de 109 euros