Política de Privacitat WEB.

Segons lo establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem l' Informació Detallada de Protecció de Dades que s' exposa a continuació:

Responsable:

Raó Social: Cervera Mobiliari, S.L.U

C.I.F.: B61829172.

Direcció: C/ Victòria, 6, 25200 – Cervera (Lleida).

Correu Electrónic: info@cerveramobiliari.cat.

 

Finalitat:

L' informamem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seràn incorporades en un fitxer sota nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l' enviament de l'información que ens sol-licitin i facilitar ala interessats ofertes de productes i serveis del seu interés. Les dades proporcionades es conservarán mentres es mantengui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legales o es solicitin la seva supressió per l' interessat.

Legitimació:

Les  Dades de Carácter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l'oferta de productes i serveiss oferits,  està  basada en el consentiment que se li sol-licita l'interessat.

L' interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la sol-licitut del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Vosté com interessat directe, te dret a obtenir confirmació sobre si a Cervera Mobiliari, S.L.U. estem tractant dades personals que l'impliquen, o no. Usted te dret a accedir a les seves  dades personales, així com a sol-licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol-licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ya no siguin necessaries pels fins pels que vn ser recollits.

En determinades circunstancies, vosté podrà sol-licitar la limitació del tractamient de les seves  dades, en aquest cas únicamente les conservare per l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circunstanciaes i per motius relacionats amb la seva situació particular, vosté podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Cervera Mobiliari, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercisi o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circunstancies, vosté tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol-licitar que els hi proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra part (dret a la portabilitat de dades).

En determinades circunstancies, li informamem que tindrà dret a no ser objecte de un decisió basada únicament en el tractamient automatitzat, incluida l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vosté o li afecti significativament de mode similar.